Sommerprogram på Kunstmuseene

Mesterverk av Cézanne, en bergensk nestor i nordisk kunstliv, prosess-orientert samtidskunst og spennende samarbeid i Lysverket: Dette blir våren og sommeren på KODEs kunstmuseer.

Se alle utstillinger på KODE her

Marit Følstad - Akashic Field

Åpner 8. mai i KODE 2. 

I sommer tar Marit Følstad (f. 1969) over Stenersensalen med et prosessorientert verk utviklet over flere år. Denne utstillingen inngår i serien samtidskunstprosjekter laget for KODE. 

Marit Følstad er en av landets fremste video-performancekunstere. Gjennom kunstnerskapet har Følstad beveget seg fra performance og video til større, immersive og multimediale installasjonsprosjekter. 

Som følge av hennes komplekse kunstproduksjoner jobber Følstad ofte i team med spisskompetente fagpersoner. I arbeidet med Akashic Field har Følstad involvert Gunnar Moen og Ole Jørgen Ness til å bidra i utviklingsprosessen. Ved å etablere ITCA, Institute of Trans-Conceptual Art, søker de å transendere pre-konseptuelle holdninger og å åpne opp for møte med det ukjente. 

Akashic Field er et større installasjonsprosjekt med utgangspunkt i bergarten Masikvartsitt, som utvinnes i Kautokeino-området. Med inspirasjon fra Land Art (Earth Art) og kunstnere som Robert Smithson og Michael Heizer, er Følstads prosessuelle tilnærming stedspesifikk, flytende og intuitiv. 

Les mer om utstillingen her.

Arvid Pettersen - Til skue

Åpner 29. mai i KODE 2.

I sommer viser KODE den første omfattende presentasjonen av Arvid Pettersens kunstnerskap i et norsk kunstmuseum. Utstillingen inngår i KODEs serie av oppsummerende utstillinger med viktige norske kunstnere tilknyttet Vestlandet. 

Arvid Pettersen (f. 1943) er en nestor i norsk og nordisk kunstliv. Med utgangspunkt i den lokale kunstscenen i Bergen på slutten av 1960-tallet, har han markert seg med en rekke utstillinger i de nordiske landene og deltatt i flere viktige internasjonale mønstringer. 

Utstillingen vil inkludere verk fra fem tiår, med en hovedvekt på arbeider fra 1980-tallet og nyere arbeider. Pettersen har gjennom hele kunstnerskapet forholdt seg til klassiske maleriske sjangre som landskap og stilleben, uten å miste samtidig relevans. Et annet karakteristisk trekk er hans frie veksling mellom figurasjon og abstraksjon, som unndrar seg forenklende forestillinger om et motsetningsforhold. 

Samlet viser verkene utviklingen av en personlig bildeverden, og på samme tid et bevisst forhold til kunsthistoriske tradisjoner og til selve kunstopplevelsen.

Les mer om utstillingen her.

Paul Cézanne - Mesterverk fra The Courtauld

Åpner i juli i KODE 1 (ny dato kommer snart)

For første gang vises en rekke mesterverk av Cézanne i Norge, gjennom et enestående samarbeid mellom KODE og The Courtauld Gallery i London. The Courtauld har i dag verdens mest betydningsfulle samling av impresjonistisk og postimpresjonistisk kunst, og verkene av Cézanne er blant grunnsteinene.

Paul Cézanne (1839–1906) regnes som brobyggeren mellom impresjonismen sent på 1800-tallet og kubismen, som innvarslet 1900-tallets fundamentalt nye kunstsyn. Cézanne hadde avgjørende betydning også for kunstlivet i Norge rundt 1900. Kunstnere som Nikolai Astrup, uttrykte en dyp beundring for Cézanne og regnet ham som en grunnleggende innflytelse. På denne tiden fantes det viktige samlinger av impresjonistisk og postimpresjonistisk kunst i Norge.

Særlig viktig var Jørgen Breder Stangs samling verk av Cézanne og hans samtidige. Da denne ble solgt ut av Norge, kjøpte den engelske samleren Samuel Courtauld (1876–1947) mesterverket Kortspillerne. Dette er et av maleriene som vil vises i utstillingen, sammen med materiale som forteller om hvordan Courtauld bygget sin samling og hvordan Cézannes kunst ble kjent i Norge.

Les mer om utstillingen her.

​Merk: Vi tar forbehold om endringer i programmet.