Bergensmalere i Paris 1920

Vises til 29. mai i KODE 1:

Velkommen til «La vie moderne: Bergensmalere i Paris 1920». I den intime utstillingen, kuratert av kunsthistorieprofessor Gunnar Danbolt, tas vi med til Paris og Bergen.

I de første tiårene av 1900-tallet var kunstlivet i Bergen dominert av to kunstnere: Nikolai Astrup og Bernt Tunold. De malerne som kom etter dem her i byen, tråkket først i deres fotspor, men reiste siden – rundt 1920 – til den byen som da dominerte kunsten: Paris. 

I Paris var det særlig én kunstner som virket som en magnet på unge malere, André Lhôte (1885–1962). Til ham reiste syv bergenskunstnere og alle disse kom til å prege hjembyens kunstliv i mellomkrigstiden.

Særlig gjaldt det ham som vi kan kalle Bergensskolens leder, Nils Krantz, som utgjør hovedpersonen i utstillingen, omkranset av det kunstneriske miljøet som var rundt ham i disse årene.

Et nytt formspråk

I Lhôtes atelier fikk de tilreisende kunstnerne innføring i det nye formspråket kubisme, men i en mer moderat variant enn hos pionérene Pablo Picasso og Georges Braque. Dette åpnet for å gi gjenkjennelige motiver en moderne, kubiserende form. 

I Paris møtte Krantz sin gode venn Leon Aurdal, som hadde etablert seg som kunstner i Oslo. Begge ble sterkt influert av Lhôte, men så skiltes deres veier. Krantz reiste hjem til Bergen og fortsatte livet ut å male på Lhôtes maner, mens Aurdal vendte tilbake til Oslo og endret etter hvert formspråk mot det som ble hovedstadsnormen: inspirert av Henri Matisse. 

Berettiget kritikk?

Matisse-elevene var først og fremst opptatt av farge og å anvende det man kalte et «nasjonalt fargesyn».

Sett fra Oslo hang de bergenske Lhôte-elevene fast i et etter hvert foreldet formspråk. De gangene de stilte ut i Oslo, ble de sablet ned. Men var kritikken berettiget?

I dag er både Matisse- og Lhôte-elevene for lengst fortid, og det gjør at vi kan se med nye øyne på Bergens mellomkrigskunst. 

Om utstillingen

La vie moderne: Bergensmalere i Paris 1920 er kuratert av professor emeritus i kunsthistorie, Gunnar Danbolt, og tar utgangspunkt i KODEs malerisamling. Til utstillingen har KODE gjort flere innkjøp for å styrke samlingen av denne viktige perioden i Bergens historie. 

Kunstnere som vises i utstillingen: André Lhôte, Nils Krantz, Gerda Knudsen, Nikolai Astrup, Bernt Tunold, Leon Aurdal, Ansgar Larssen, Bjarne Lund, Borghild Berge Lexow, Ingeborg Zimmer Blaauw.

Utstillingen vises i tredje etasje i KODE 1. 

Utstillingsperiode: 12. november 2021 – 29. mai 2022. 

 

  • 12 nov 2021 til 29 Mai 2022
  • Kode 1
  • 150/100/0 *

* Voksne 150,- / Studenter 100,- / Barn under 18 år 0,-