April 2022: Det skeive blikket

Kunsten har mange skjulte, skeive historier, som ble utelatt eller oversett da kunsthistorien ble skrevet. Hva skjer når disse historiene trekkes frem fra periferien og blir satt i sentrum av museet? Utstillingen «Det skeive blikket» åpner 1. april i KODE 4. 

Med utstillingen «Det skeive blikket» vil KODE for første gang utforske og løfte frem mangfoldet av skeive perspektiver, historier og identiteter i egen samling. Utstillingen spenner bredt, med verk, motiver og temaer fra antikken frem til i dag.

Verkene som er plukket ut viser på ulike måter hvordan skeive opplevelser, som ofte har blitt tilslørt, er en viktig del av historien. Kjønns- og seksualitetsmangfold dukker opp på de mest uventede steder i kunsten. Å løfte frem disse historiene kan bidra til nye forståelser av oss selv og vår egen tid.

«Det skeive blikket» fremmer møter mellom fortid og nåtid, mellom konkrete historier og fantasifulle utopier, og utfordrer grensene for hvordan norsk kunsthistorie kan leses. 

Utstillingen er en del av et større program på KODE som markerer Skeivt kulturår 2022. Det blir arrangementer og ulike aktiviteter gjennom hele året, i hovedsak på KODE 4.

Kuratorer: Mathias Skaset og Bjørn Hatterud

Mer informasjon kommer på nyåret.

  • 1 apr 2022 til 31 des 2022
  • 150 / 100 / 0 *

* Adgang alle Kode museer i 2 dager. Voksne 150,- / Studenter 100,- / Barn under 18 år / KODE medlem 0,-