Lars Hertervig – Verk fra samlingen

Lars Hertervig (1830–1902) er en av de store i norsk kunsthistorie og hans landskapsmaleri skaper både beundring og forundring. I papirsalen på KODE 3 kan du nå studere et lite utvalg akvareller og tegninger av Hertervig. 

I årene 1851–54 var Hertevig elev av Hans Gude i Düsseldorf. Her ble han presentert for det romantiske landskapsmaleriet, men Hertervigs kunst skulle bli spesielt personlig og åpne for en ny tolking av virkeligheten. Studiene hans ble avbrutt av en psykisk lidelse, som man i samtiden kalte melankoli. Dette mente man var en årsak til at hans senere maleri ble oppfattet som å være fjernt fra virkeligheten, drømmende og fantastiske.

I dag mener mange at bildene hans ikke var et resultat av denne lidelsen, men at de snarere viste et nytt kunstnerisk syn på naturen og virkeligheten, et syn som også var preget av kvekernes lysmystikk. Hertervigs kunst reflekterer en høyst personlig opplevelse av både former og farger, en ekspresjonisme, som knytter ham til en tidlig modernisme i både norsk og europeisk billedkunst.

Presentasjonen viser et lite utvalg på 22 arbeider av Hertervig fra KODEs samling. 

Sted: KODE 3, Rasmus Meyers allé 3

  • 30 nov 2018 til 1 aug 2019
  • 130,- / 60,- / 0,- *

* Ordinær kr. 130 / Student kr. 60 / Gratis for KODE medlem og barn u. 18 år. Billetten gjelder i 2 dager.

Lars Hertervig, To ryttere, udatert.