Marit Følstad - Akashic Field

I serien samtidskunstprosjekter laget for KODE, tar Marit Følstad (f. 1969) over Stenersensalen i KODE 2 med et prosessorientert verk utviklet over et halvt år.

Marit Følstad er en av landets fremste video-performancekunstere og er kjent for sine vakre slow-motion videoer og high-speed fotografier med en hyperreell virkelighetsgjengivelse. Bruken av neon, musikk, foto og video har vært viktige virkemidler for å berøre temaer som materialitet, prosess, tid og endring. 

Gjennom kunstnerskapet har Følstad beveget seg fra performance og video til større, immersive og multimediale installasjonsprosjekter. De komplekse kunstproduksjonene har ført til utvikling av en prosess hvor kunstneren jobber i team med fagpersoner med spisskompetanse på ulike felt. 

Denne nære samarbeidsformen har det siste tiåret blitt en stadig mer integrert del av hennes praksis. I prosjektet for KODE vil Følstad arbeide sammen med Ole Jørgen Næss og Gunnar Moen gjennom etableringen av I T C A, Institute of Trans-Conceptual Art, som kunstneren forklarer som «et mentalt og fysisk handlingsrom i skala 1:10». 

Om kunstneren

Etter BA ved Department of Fine Art Photography ved Glasgow School of Art, 1995-1998 fullførte Marit Følstad sin MFA ved Department of Time Based Art ved Chicago Art Institute 1998-2000. 

Hun var Fullbright stipendiat ved ISCP i New York, 2002-2003 og er representert i en rekke toneangivende nasjonale og internasjonale samlinger. Hun bor og virker i dag i Oslo. 

Mer informasjon om utstillingen kommer i løpet av våren.

 

  • 7 Mai 2021 til 22 aug 2021
  • Kode 2
  • 150/100/0 *

* Adgang alle Kode museer i 2 dager. Voksne 150,- / Studenter 100,- / Barn under 16 år og KODE medlem0,-

Marit Følstad - Akashic Field