Marit Følstad - Akashic Field

I serien samtidskunstprosjekter laget for KODE, tar Marit Følstad (f. 1969) over Stenersensalen i KODE 2 med et prosessorientert verk utviklet over flere år.

Marit Følstad er en av landets fremste video-performancekunstere og er kjent for sine vakre slow-motion videoer og high-speed fotografier med en hyperreell virkelighetsgjengivelse. Bruken av neon, musikk, foto og video har vært viktige virkemidler for å berøre temaer som materialitet, prosess, tid og endring. 

Gjennom sitt kunstnerskap har Følstad beveget seg fra performance og video til større, immersive og multimediale installasjoner. Som følge av hennes komplekse kunstproduksjoner jobber Følstad ofte i team med spisskompetente fagpersoner.

Opprinnelig fortid / mulig fremtid

I arbeidet med Akashic Field har Følstad involvert Gunnar Moen og Ole Jørgen Ness til å bidra i utviklingsprosessen. Ved å etablere ITCA, Institute of Trans-Conceptual Art, søker de å «transcendere pre-konseptuelle holdninger og å åpne opp for møte med det ukjente».  

Akashic Field er et større installasjonsprosjekt med utgangspunkt i bergarten Masikvartsitt, som utvinnes i Kautokeino-området.

Med inspirasjon fra Land Art (Earth Art) og kunstnere som Robert Smithson og Michael Heizer, er Følstads prosessuelle tilnærming stedspesifikk, flytende og intuitiv. Hun eksperimenterer med ideer om landskap, lokasjon og topografisk kartlegging, innenfor et minimalistisk formspråk.

Undersøkelsen av naturens bevegelse mot økende uorden og tilfeldighet (entropi) er sentralt. Ifølge Robert Smithson kan det «entropiske» landskapet avdekke både den opprinnelige fortiden og den mulige fremtiden.

Om kunstneren

Følstad er utdannet ved Glasgow School of Art og School of the Art Institute of Chicago. Hun var Fulbright-stipendiat ved ISCP i New York i 2002-2003. Følstad er representert i en rekke toneangivende nasjonale og internasjonale samlinger. Hun bor og virker i dag i Oslo.  

Mer informasjon om utstillingen kommer i løpet av våren.

 

  • 7 Mai 2021 til 22 aug 2021
  • Kode 2
  • 150/100/0 *

* Adgang alle Kode museer i 2 dager. Voksne 150,- / Studenter 100,- / Barn under 16 år og KODE medlem0,-