Mai 2022: Nina Malterud

Utstillingen «Materielle påstander» er den hittil største presentasjonen av Nina Malteruds kunstnerskap, og den første på et norsk museum. Utstillingen åpner fredag 20. mai.

Nina Malterud (f. 1951) har gjennom snart femti år vært en av Norges fremste kunstnere på sitt felt. Hun er en aktiv og aktuell kunstner, og en pionér i historien om det nye kunsthåndverket på 1970-tallet.

Malterud ble utdannet innen keramikk på Statens håndverks- og kunstindustriskole i Oslo på 1970-tallet, og hun har holdt seg til dette mediet i hele sin kunstneriske karriere. Hun har utført utsmykkinger, bygget store, skulpturale krukker for hånd, og laget kopper og fat. Når hun i dag lager ovale, runde eller rektangulære former, kan de leses både som fat, brikker eller fliser og som bilder eller objekter.  

I sin kunst er Malterud åpen for de visuelle resultatene som kan oppstå gjennom mer eller mindre styrte tilfeldigheter. Hun utforsker materialets muligheter og bruker glasurer i lag på lag på en fri og udogmatisk måte. Sporene etter prosessen er en vesentlig del av det visuelle språket.

«Nina Malterud. Materielle påstander» inngår i KODEs presentasjoner av sentrale kunstnerskap med tilknytning til Vestlandet. Utstillingen vises i Hovedsalen på Stenersen, KODE 2 og er kuratert av Jorunn Veiteberg. Den ledsages også av en større publikasjon.  

Utstillingen viser arbeider fra tidsrommet 1975–i dag, i tillegg til skisser og annet arkivmateriale, mens over halvparten er nye arbeider fra 2000-tallet. De nyeste har ikke vært utstilt før. Godt over halvparten av verker er i kunstnerens eie, resten er lånt fra museer og private. 

Mer informasjon publiseres på nyåret

  • 20 Mai 2022 til 11 sep 2022
  • Kode 2
  • 150 / 100 / 0 *

* Adgang alle Kode museer i 2 dager. Voksne 150,- / Studenter 100,- / Barn under 18 år / KODE medlem 0,-