Private Eyes

Opplev banebrytende, postmoderne amerikansk kunst fra de siste 50 årene på KODE i høst. Utstillingen «Private Eyes» viser store kunstnernavn med verk som på ulike måter reflekterer de politiske og kulturelle bevegelsene i perioden.

Se digital visning av utstillingen her

Fredag 2. oktober åpner KODE utstillingen Private Eyes på KODE 2. Utstillingen presenterer arbeider fra 1960-årene frem til i dag, av sentrale amerikanske kunstnere som Louise Borgeouis, Andy Warhol, Willem de Kooning, Nan Goldin, Matthew Barney, Robert Rauschenberg og Christopher Wool. Alle verk er innlånt fra Christen Sveaas’ Kunststiftelse. 

Visningsperioden denne høsten sammenfaller med det amerikanske presidentvalget i november, noe som kan gi utstillingen en ekstra dimensjon for publikum. Den historiske bakgrunnen for dagens debatter rundt blant annet kjønnsuttrykk og seksualitet, rase og representasjon reflekteres i mange av verkene som vises. 

USA på kunstkartet
Den abstrakte ekspresjonismen var kunstretningen som for første gang satte USA på det internasjonale kunstkartet. Bevegelsen oppsto etter andre verdenskrig, og markerte starten på en gradvis forskyvning av kulturell definisjonsmakt: Europas langvarige posisjon som verdens kunstsentrum ble utfordret. 

Med anerkjennelse kom selvsikkerhet. I tiårene som fulgte oppsto flere ledende kunstretninger i USA. Pop-kunsten og Minimalismen dominerte på sekstitallet, og ble deretter utfordret og erstattet av nye retninger, samlet inn under begrepet postmodernisme.

Postmodernismen er hverken en bevegelse eller en stilretning, men snarere samlebetegnelsen på kunsten i en tidsalder som er preget av større individuell og økonomisk frihet, og med det større mangfold. Slik ble kunsten også billedgjøringen av en verden i konstant endring.

Nære historier, økt tempo
Denne perioden i vestlig kunsthistorie er også en tid hvor «nye» stemmer får oppmerksomhet på kunstscenen, ikke minst kvinnelige kunstnere og kunstnere med minoritetsbakgrunn. Flere av disse bruker eksplisitt egne liv og erfaringer i kunsten, for å speile samfunnet de er en del av. Et grep som kan sies å være sterkt til stede også i dagens kunstuttrykk. 

Dette er også en tid preget av storbylivets hektiske tempo, medierevolusjon og sterk økonomisk oppgang. Et dynamisk kunstmarked vokser frem, kunsten tar i bruk nye virkemidler og øker i format og styrke. 

En unik samling
Private Eyes består av kunstverk samlet gjennom de siste tretti år av kunstsamleren og forretningsmannen Christen Sveaas. Den er andre i rekken som markerer den nylige opprettelsen av Sveaas’ kunststiftelse, etter utstillingen «Come Out!» på The Twist, Kistefos. 

En stor del av kunsten som vises i utstillingen er samlet i en tid hvor denne kunsten var radikal, provoserende og lite populær. I dag regnes flere av disse kunstnerne som helt sentrale i nyere kunsthistorie.

Utstillingen har derimot ikke som mål å gi en objektiv skildring av denne perioden i amerikansk kunsthistorie. Sammensetningen er subjektiv, og utstillingen tematiserer slik også den private samlerens rolle. 

Kurator for utstillingen er William Flatmo ved Christen Sveaas´ Kunststiftelse. Prosjektleder er Eli Okkenhaug ved KODE.

Om åpningen og praktisk informasjon om utstillingen:

Kulturminister Abid Raja kommer til KODE for å foreta den offisielle åpningen fredag 2. oktober kl. 19.00.

Det blir lagt ut et begrenset antall gratisbilletter til åpningsarrangementet samme kveld ila. Klikk her for å reservere.

Utstillingen åpner ordinært for publikum lørdag 3. oktober og vises i KODE 2 til og med 20. desember.

Kvelden før åpningen, altså torsdag 1. oktober kl. 18.00, strømmer KODE en samtale mellom direktør Petter Snare og kurator William Flatmo. Se KODE på Facebook for oppdateringer.

Vi tar forbehold om endringer med hensyn til koronasituasjonen i Bergen. 

Liste over kunstnere (alfabetisk): 

Matthew Barney
Ross Bleckner
Louise Borgeouis
George Condo
Judith Eisler
Eric Fischl
Nan Goldin
Jane Hammond 
Keith Haring
Charline Von Heyl
Willem de Kooning
Johnathan Lasker
Steven Parrino
Lari Pittman
Robert Rauschenberg
Edward Ruscha
David Salle
Julian Schnabel
Andres Serrano
Mark Tansey
Julia Wachtel
Andy Warhol
Jack Whitten
Francesca Woodman
Christopher Wool 

  • 2 okt 2020 til 20 des 2020
  • Kode 2
  • 160 / 110 / 0 *

* Adgang alle Kode museer i 2 dager. Voksne 160,- / Studenter 110,- / Barn under 18 år 0,- / KODE medlem 0,-